#VISTÄLLERUPP

Image
Image
Image

 #viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.

Image
Image

Vi är nu 26 lag i SHE och Handbollsligan som tillsammans bestämt oss för att göra mer för vårt gemensamma samhälle. För våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu viktigare samhällsaktör. För oss är fair play lika självklart på som utanför planen. Vi ställer upp!

#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna i SHE och Handbollsligan idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss att kommunicera de positiva värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.

#viställerupp innefattar klubbarnas arbete inom Hälsa, Integration och Inkludering. Varje klubb bedriver egna verksamheter och projekt utifrån de utmaningar och möjligheter man har på sin lokala marknad. Tillsammans manifesterar vi detta under parollen #viställerupp.

 

#viställerupp i Skövde HF

Skövde HF vill stötta samhället vi bor och verkar i genom att ge tillbaka i ett antal olika aktiviteter och projekt. Vi kommer tillsammans med våra samarbetspartners arbeta för att ta ett större ansvar i samhället.

Våra ambassadörer: Nora Jakobsson Van Stam och Hanna Edvardsson är föreningens språkrör och är också del i utformningen av vårt #viställerupp.

Image

Det ska bli väldigt roligt att få vara en del av Svensk handbolls satsning, att genom den bästa sporten som finns skapa ett ännu finare och bättre samhälle.

- Nora Jakobsson Van Stam

Känns oerhört hedrande att vara ambassadör åt en sån här satsning, speciellt då ämnet ligger mig varmt om hjärtat. Att få bidra till att fler barn och ungdomar får ta del av handbollen och dess värderingar är grymt, för handbollen är trots allt för alla

- Hanna Edvardsson

Image

HÄLSA

Image

Handbollsträning för över 300 barn och ungdomar


Vi lägger årligen 10 000 mantimmar på barns idrottande. Det innebär friska barn som utvecklas i vår miljö. Genom att verka för att barn och ungdomar rör på sig och fortsätter spela handboll länge motverkar vi risken att de hamnar i utanförskap vilken kan kosta så mycket som 15 000 000 kr.*

Samtliga ungdomsledare (ca 50 stycken) är 100% ideella. Vi vill kunna utveckla fler kompetenta ledare genom att skicka dem på tränarutbildningar. Utbildning kostar föreningen ca 1000kr för basutbildningen upp till 9000kr per elev för TS2 som är för de äldre lagen.

Genom att stötta #viställerupp i Skövde HF så bidrar ni till att öka antalet utbildade ledare i föreningen.

Image

Föreläsningar för att öka kunskapen om mat och hälsa vid träning, matchspel och återhämtning samt öka kunskaperna kring tjejernas kroppsliga utveckling och välmående.

Handbollsträning är inte bara träning. Det är så mycket mer. Våra tjejer måste förstå hur hälsan påverkas positivt av träning tillsammans med mat, återhämtning och sömn. Tjejerna behöver få kunskaper i att förstå hur matens innehåll är nödvändigt för att orka med träning och vardagen och ge muskeltillväxt och förhindra skador och infektioner. 

Vi vill undvika kroppsfixeringar och ge tjejerna en bra grund för hur deras kroppar utvecklas och samarbetar därför med Dietistgastronomen Ulrica Johansson som arbetat som dietist inom barn-och ungdomsmedicin/psykiatrin och inom ätstörningsvården. Hon föreläser även för tjejerna om matens betydelse för att undvika olika kostrelaterade ätstörningssjukdomar. Ett sunt förhållningssätt till maten och kroppen är grunden för att må bra och utvecklas för de idrottande tjejerna.

Under säsongen 2019-2020 kommer vi tillsammans med Dietistgastronomen Ulrica Johansson utbilda unga tjejer i vikten av att äta rätt när man tränar. Vi bjuder även in tjejer från andra föreningar för att bidra till att så många tjejer som möjligt får lära sig mer om ämnet.

Image
Image

INTEGRATION

Image

Öka antalet invandrartjejer som provar handboll

Vår handbollsskola är starkt förknippad med de boendemiljöer där många barn med invandrarbakgrund befinner sig. Varje år försöker vi attrahera barn i dessa miljöer att prova på handboll och integreras med barn från andra stadsdelar i Skövde.

Under 2019-2020 vill vi försöka öka antalet flickor som spelar handboll med invandrarbakgrund. Vi har en låg representation av dessa tjejer och vill försöka göra något åt det.

Vi besöker grundskolan i Ryd och presenterar vår förening för dem samt bjuder in dem till att prova handboll. Vår handbollsskola är placerad i Södra Ryd och det gör det enkelt för barn att prova på handbollen i deras egen miljö. Vi vill lämna ut informationsblad på olika språk för att föräldrar till barnen ska kunna läsa om föreningen mm. Tillsammans med unga handbollsspelare och våra seniorer försöker vi locka unga flickor från andra kulturer att prova handboll.

INKLUDERING

Image

Handboll för alla

Handbollen är för alla. Därför kommer vi under 2019-2020 introducera ett handboll-för-alla-koncept där människor med funktionshinder får möjlighet att träna handboll. Handbollen blir lite annorlunda men fortfarande så kul.

Initiativtagare är förra landslagsspelare Therese Islas Helgesson som själv har en handikappad bror och en pappa som startat liknande aktiviteter i Skuru.

Vårt elitlag kommer delta i projektet samt spelare från vårt ungdomslag. Vi tror det är bra för att sprida handbollen som sport men också bidra till att även de med någon form av handikapp kommer i rörelse
Image

Mobbning är inte OK!

Tillsammans med Friends gör vi för tredje året i rad ett arbete för att förbättra kunskapen om mobbning och hur lätt det är att göra någon ledsen. Det är något som är viktigt i handbollen men också i skolan och i livet.

Under säsongen 2018-2019 så genomfördes en enkät bland alla ungdomsledare och spelare i föreningen gällande hur de ser på klimatet i laget. Under våren kommer friends hjälpa oss sammanställa svaren och det kommer bli en handlingsplan för föreningen att arbeta med under 2019-2020.

Bli en del av #viställerupp

Att genoföra de aktiviteter som vi beskrivit ovan kommer innebära en del kostnader för föreningen och vi hoppas att företag eller privatpersoner vill bli del av #viställerupp. Vi har olika paket som stöttar Skövde HF i #viställerupp. De pengar som vi får in går 50% till att genomföra projekten och 50% går till att utveckla föreningen och få ännu fler barn i rörelse.

Följande paket finns:

Företag grund -
Företag grund - 10 000 kr
 • Ni bidrar med 5 000 kr till vårt samhällsengagemang där 1 000 kr går till vår #viställerupp-fond (se ovan).
 • Ni bidrar med 5 000 kr till att utveckla föreningen.
 • Ert företag marknadsförs med övriga #viställerupp-sponsorer vid samtliga matcher i SHE.
 • Ert företag marknadsförs på vår hemsida och sponsorportalen som en del av #viställerupp
Företag Plus -
Företag Plus - 25 000 kr
 • Ni bidrar med 12 500 kr till vårt samhällsengagemang där 2 500 kr går till vår #viställerupp-fond (se ovan).
 • Ni bidrar med 12 500 kr till att utveckla föreningen.
 • Ert företag marknadsförs med övriga #viställerupp-sponsorer vid samtliga matcher i SHE.
 • Ert företag marknadsförs på vår hemsida och sponsorportalen som en del av #viställerupp.
 • Ert företag får en extra stor marknadsföring i samband med SHE-matcher
 • Vid genomförande av våra projekt marknadsförs ert företag i samband med detta. Vi marknadsför det på webben samt trycker upp roll-ups som tas med till arrangemangen där er företagslogga syns.
Huvudsponsor -
Huvudsponsor - 100 000 kr
 • Ni bidrar med 50 000 kr till vårt samhällsengagemang där 5 000 kr går till vår #viställerupp-fond (se ovan).
 • Ni bidrar med 50 000 kr till att utveckla föreningen.
 • Ert företag marknadsförs med övriga #viställerupp-sponsorer vid samtliga matcher i SHE.
 • Ert företag marknadsförs på vår hemsida och sponsorportalen som en del av #viställerupp.
 • Ert företag får en extra stor marknadsföring i samband med SHE-matcher
 • Vid genomförande av våra projekt marknadsförs ert företag i samband med detta. Vi marknadsför det på webben samt trycker upp roll-ups som tas med till arrangemangen där er företagslogga syns.
 • När #viställerupp lanseras så marknadsför vi ert företag som huvudsponsor och en möjliggörare för projektet och ni fotas tillsammans med spelare och ledare i föreningen som sen marknadsförs via nyhetsmedia och sociala medier.

Logga in

Välkommen till Skövde HFs sponsorplats på webben.