Image
Image
Image
Image

Klubb & Arena

450

medlemmar i föreningen.

1

aktivitet i veckan för handbollskolan.

2-3

träningar i veckan i breddverksamheten.

4-5

träningar i veckan för elitverksamheten.

Aktiva Utövare

350

aktiva spelare i klubben.

55

ledare

Ca 80

utövare i elitverksamheten

Ca 270

utövare i breddverksamheten

Partners & Nätverk

ca 60

avtalssponsorer.

ca 40

övriga sponsorer.

Social verksamhet

#viställerupp

och får 350 tjejer i rörelse.

Från bollek till handbollsskola

Tillsammans

Tillsammans bidrar vi i Skövde HF till friska, aktiva barn som har en idrottsmiljö där samarbete, kamratskap, glädje och tävlingsmoment ingår.

Genom vårt ideella engagemang förebygger vi att ungdomar hamnar snett i samhället och motverkar därför de kostnader som det innebär. (Studier visar att ett liv i livslångt utanförskap kostar 15 000 000kr per person*)

Vår breda filosofi i barn och yngre ungdomsåren ger alla barn möjligheter att utvecklas som handbollsspelare. Ingen toppning eller selektering tillåts. Alla får samma möjligheter på lika vilkor.

Skövde HF enagagerar ca 200 barn  i åldrarna 6-9 år där lek är huvudfokuset

Image

Till framgångsrika ungdomar

Antal viktigare än resultat

I yngre ungdom (10-15 år) utvecklas tekniska färdigheter som spelare. Vår breda filosofi ger upphov till att fler fortsätter med handbollen längre och tar med sig kunskaper förvärvade i handbollen även om de slutar som aktiva.

För oss är antal spelare viktigare än resultat i den här åldern. Vi lär våra spelare att våga misslyckas men också att vinna är viktigt, lika mycket som att våga med risken att förlora.

Skövde HF engagerar ca 100 ungdomar mellan 10-15 år där antal aktiva och individuell utveckling går före resultat.

Image

Till elitsatsande vuxen

Viljan att bli elitspelare

Vid 15-16 års ålder börjar individen bli intresserad av en elitsatsningen. Flera av våra barn söker sig till handbollsgymnasium och kontakten med elitlaget och de förebilder som finns där blir allt viktigare.

Elitlaget skapar intresse för sporten och ju bättre det går för dem desto mer syns laget och sporten i media. Detta ökar intresset för sporten och fler föräldrar låter deras barn prova på handbollen. 

Skövde HF engagerar ca 80 elitsatsande äldre ungdomar och seniorer med fokus att bli bäst!

Image

Till det semiprofessionella elitlaget

Att spela i SHE

Ytterst få får chansen att nå hela vägen och få ett kontrakt i elitlaget och få chansen att spela i SHE. Spelare som har det lilla extra och där en position är ledig kan få möjligheten att vara med.

Att bära elitlagets matchställ och ska innebära stor stolthet och få fler att vilja sträva dit.

Med vision 2022 får fler chansen att spela i elitlaget och ambitionen är att utveckla egna produkter från Skövde som kan ta steget ut i proffslivet på den internationella marknaden.

Image

Till karriären utanför planen

Efter Handbollen

Vårt engagemang skapar möjligheter för barn att utvecklas och få flera av de förutsättningar som behövs när barnet uppnår vuxen ålder. Några få av dem blir elitspelare. Oavsett vilken framgångsnivå hon uppnått som spelare har alla fått roliga minnen och kan fortsätta engagera sig i någon form kring handbollen vilket skapar förutsättningen att fortsätta driva föreningen framåt.

Individen har fått en skolning från handbollen att det är viktigt med lagarbete, att kunna fokusera och vara målinriktad samt att kämpa för att nå bra resultat.

Välutbildade människor med lagmoral och målinriktning.

Image

Kärleken till handbollen återvinns!

Kretsloppet sluts

När elitspelaren avslutar sin handbollskarriär och får egna barn är handbollen självklar som sport för sina egna barn. Spelaren uppmuntras av föreningen att bli ungdomsledare och hon kan fortsätta med den idrott hon älskar.

Allt hänger ihop. Glädjen till sporten finns hos alla. Från barn i handbollsskolan till våra elitspelare i SHE. 

Nya barn introduceras till världens roligaste och tuffaste sport!

Tillsammans blir vi starkare och bidrar till samhällsutvecklingen.

Image

Våra värderingar

Skövde HF står för en positiv och humanistisk människosyn, där alla människor är lika värda. Vuxna är föredömen med stor betydelse för barns och ungdomars beteenden och attityder. Alla tendenser till mobbning, rasism och kränkningar ska direkt motarbetas. Detta gäller även via sociala medier.

Vi välkomnar alla till vår förening oavsett religiös, politisk, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Ungdomsidrotten i föreningen har ett brett fokus där alla spelar ungefär lika mycket och där all form av toppning och selektering inte får förekomma. Vi värnar om samtliga aktiva och vill ha alla i spel så länge som möjligt.

När elitsatsningen startar strävar vi efter att behålla även de som inte vill elitsatsa i föreningen som spelare eller i annan aktiv roll.

Vår vision

Det självklara valet

Skövde HF vill vara det självklara valet för spelare som vill elitsatsa och försöka bli så bra hon kan bli. Vår kultur ska innebära att människor pratar väl om vår förening och föräldrar ska önska sitt barn spelade i Skövde HF.

Utveckla Svensk Damhandboll

Vi vill vara i framkant i allt vi går. Från vårt spel på planen till hur vi driver vår föreningen. Föreningar ska vilja kopiera vårt lyckade resultat och det kommer från ett kreativt och utmanande arbetssätt.

Heltidsanställda resurser

Med 100% fokus kan vi leverera det vi har i vår målsättning. Det kräver många ideella människor men också heltidsanställda resurser som kan möta spelare, supportrar och partners där de är, när de vill.

Med glädje och stort hjärta, genom bredd till elit
Vi vågar, vi vill och vi kan!

Image

* Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på Institute for Socio Ecological Economics (SEE), har räknat fram att kostnaden för marginalisering och utanförskap ligger på cirka 4 550 kronor per år och göteborgare. Prislappen för ett livslångt utanförskap landar på mer än 15 miljoner kronor, för en enda person. Den årliga kostnaden för göteborgssamhället skulle uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor i form av ökade välfärdsutgifter och 1,4 miljarder i förlorade produktionsvärden. Om vi skulle kunna rädda en göteborgare enligt deras beräkningar skulle det räcka med att lyckas en gång av 30 för att det ska vara en lönsam affär för samhället.
http://www.gp.se/debatt/tidiga-insatser-f%C3%B6r-unga-p%C3%A5-glid-l%C3%B6nar-sig-1.978329

Logga in

Välkommen till Skövde HFs sponsorplats på webben.