0
Aktiva Barn
0
Engagerande ledare
0
Ideella mantimmar per år
Image

Tillsammans

Tillsammans bidrar vi till friska, aktiva barn som har en idrottsmiljö där samarbete, kamratskap, glädje och tävlingsmomentet ingår.

Genom vårt engagemang förebygger vi att ungdomar hamnar snett i samhället och motverkar därför de kostnader som det innebär. Studier visar att ett liv i livslångt utanförskap kostar 15 000 000kr per person*

Vår breda filosofi i ungdomsåren ger alla barn möjligheter att utvecklas som handbollsspelare. Ingen toppning eller selektering tillåts. Alla får samma möjligheter på lika vilkor.

Image

Viljan att bli elitspelare

Vid 15-16 års ålder börjar individen bli intresserad av en elitsatsningen. Flera av våra barn söker sig till handbollsgymnasium och kontakten med elitlaget och de förebilder som finns där blir allt viktigare.

Elitlaget skapar intresse för sporten och ju bättre det går för dem desto mer syns laget och sporten i media. Detta ökar intresset för sporten och fler föräldrar låter deras barn prova på handbollen. 

Image

Efter handbollen

Vårt engagemang skapar möjligheter för barn att utvecklas och få flera av de förutsättningar som behövs när barnet uppnår vuxen ålder. Några få av dem blir elitspelare. Oavsett vilken framgångsnivå hon uppnått som spelare har alla fått roliga minnen och kan fortsätta engagera sig i någon form kring handbollen vilket skapar förutsättningen att fortsätta driva föreningen framåt.

Individen har fått en skolning från handbollen att det är viktigt med lagarbete, att kunna fokusera och vara målinriktad samt att kämpa för att nå bra resultat.

Image

Kretsloppet sluts

När elitspelaren avslutar sin handbollskarriär och får egna barn är handbollen självklar som sport för sina egna barn. Spelaren uppmuntras av föreningen att bli ungdomsledare och hon kan fortsätta med den idrott hon älskar.

Allt hänger ihop. Glädjen till sporten finns hos alla. Från barn i handbollsskolan till våra elitspelare i SHE.

Tillsammans blir vi starkare och bidrar till samhällsutvecklingen.

Bli en del av Skövde HF

Att vara stolt partner till Skövde HF innebär en satsning på samhället och tjejers möjlighet till lika rättigheter till idrottande. Ni tar ett aktivt steg för jämnställdhet och bidrar till att vår ideella verksamhet kan fungera. I många fall stöttar ni också era anställdas engagemang i klubben samt deras aktiva barn.

Vill ni bli en del av vårt engagemang, hör av er så kan vi arbeta för ett långvarigt samarbete.

* Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på Institute for Socio Ecological Economics (SEE), har räknat fram att kostnaden för marginalisering och utanförskap ligger på cirka 4 550 kronor per år och göteborgare. Prislappen för ett livslångt utanförskap landar på mer än 15 miljoner kronor, för en enda person. Den årliga kostnaden för göteborgssamhället skulle uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor i form av ökade välfärdsutgifter och 1,4 miljarder i förlorade produktionsvärden. Om vi skulle kunna rädda en göteborgare enligt deras beräkningar skulle det räcka med att lyckas en gång av 30 för att det ska vara en lönsam affär för samhället.
http://www.gp.se/debatt/tidiga-insatser-f%C3%B6r-unga-p%C3%A5-glid-l%C3%B6nar-sig-1.978329

Logga in

Välkommen till Skövde HFs sponsorplats på webben. Om du redan är sponsor kan du logga in med det lösenord du fått av din kontaktperson hos Skövde HF.