VÅRA VÄRDERINGAR

Skövde HF står för en positiv och humanistisk människosyn, där alla människor är lika värda. Vuxna är föredömen med stor betydelse för barns och ungdomars beteenden och attityder. Alla tendenser till mobbning, rasism och kränkningar ska direkt motarbetas. Detta gäller även via sociala medier.

Vi välkomnar alla till vår förening oavsett religiös, politisk, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Ungdomsidrotten i föreningen har ett brett fokus där alla spelar ungefär lika mycket och där all form av toppning och selektering inte får förekomma. Vi värnar om samtliga aktiva och vill ha alla i spel så länge som möjligt.

När elitsatsningen startar strävar vi efter att behålla även de som inte vill elitsatsa i föreningen som spelare eller i annan aktiv roll.

 

Logga in

Välkommen till Skövde HFs sponsorplats på webben. Om du redan är sponsor kan du logga in med det lösenord du fått av din kontaktperson hos Skövde HF.