Image

PROJEKT: UNGA LEDARE

Image
Image

En satsning på framtidens ledare

Som en del av #viställerupp vill Skövde HF fostra framtidens vuxna. Vi har endast tjejer som är aktiva i vår förening och vill ge dem de allra bästa förutsättningarna för sin framtida karriär, både inom föreningslivet och i samhället. I ett projekt som vi kallar Unga ledare kommer vi forma fler tjejer att våga axla rollen som ledare i framtiden. På handbollsplanen, men också i sin civila karriär.

Unga Ledare - Framtidens ledare

Skapa förebilder

I Skövde HF är vi stolta att vi har ca 60 ledare som lotsar vår unga spelare framåt. Lite mer än hälften är män så fördelning som helhet är jämställd men ju äldre spelarna blir desto mindre antal kvinnor är det i ledande roller.

I seniorhandbollen i Sverige finns det en kvinnlig huvudansvarig ledare i handbollens två  högsta divisioner. Vi tror det finns flera anledningar men en anledning till att inte fler blir ledare är bristen på kvinnliga förebilder.

Projektledare - Julia Andersson

Julia Andersson är vår nyanställda utvecklingschef. I sin roll kommer Julia arbeta med projektet Unga Ledare och vara just den förebilden som vi länge saknat. Julia är initiativtagare till projektet och brinner för ledarskap och tjejers förutsättningar i samhället. 

Syftet med Unga Ledare

Syftet med Unga ledare är att få fler tjejer att våga se sig själva i en ledande befattning i framtiden. I det ingår att skapa goda förutsättningar för tjejerna att lära sig mer om och att utveckla sitt ledarskap.

Målsättning

Våra målsättningar är:

Kortsiktigt: Att få unga tjejer att intressera sig för ledarskap.

Långsiktigt: Att skapa goda förebilder som på sikt bidrar till att flera tjejer med Skövde HF-bakgrund befinner sig i ledande befattningar, antingen i sin civila karriär eller inom föreningslivet. Kanske kan projektet leda till att vi på sikt lyckas fostra framtidens huvudtränare i Skövde HF?

Projektets innehåll

Utbildning

Tillsammans med RF SISU gör vi en utbildning för våra unga ledare som pågår under flera år.

Julia Andersson är ansvarig utbildare och driver projektet tillsammans med etablerade ledare från förenings- samt näringslivet, däribland Skövde HF's huvudtränare för Elitlaget - Daniel Birkelund.

Mentorskap

Vi vill att våra unga ledare får någon att prata med. Någon som kan vägleda dem i deras val och vara en förebild för att lära sig mer och utveckla sitt ledarskap. 

Föreläsningar

Vi kommer genomföra föreläsningar under året där vi kommer att bjuda in interna och externa gästföreläsare utifrån olika teman kopplat till ledarskap.

Utöva ledarskap

I Skövde HF kommer tjejerna få möjlighet att utöva ledarskapet i olika roller. En väg att gå kommer att vara som ledare för våra allra yngsta i handbollsskolan. Andra får möjlighet att utveckla sitt ledarskap i föreningens styrelse eller hos våra företagspartners i form av praktik. Vilken inriktning på ledarskapet varje individ vill ta utformas under utbildningens gång. 

Bli partner till Unga ledare

Vill ni och ert företag bli partner till Unga Ledare-projektet så kommer ni bidra till att vi kan göra verklighet av våra stora planer. Vi vill göra en satsning där avlönad person med hjälp av ideella krafter driver projektet. 

Tre Partnernivåer

Som partner kan du välja på tre partnernivåer.

Huvudpartner - 40 000 kr

  • Ni får vara en del av projektet genom att påverka utbildningens innehåll och ta emot tjejerna i praktik som ett sätt för er att knyta an och på sikt rekrytera in unga kvinnliga ledare.
  • Ni syns i all marknadsföring av projektet med bästa exponeringen av er logotype.
  • Vi kommer till er i era lokaler för att hålla i föreläsningar för våra tjejer och där ni då får möjligheten att själva marknadsföra ert engagemang tillsammans med tjejerna.
  • Ni blir personlig mentor till några tjejer som kommer att vara tillgängliga för er i marknadssyfte.
  • Ni får möjligheten att marknadsföra ert företags deltagande i projektet i rörlig media.

Utvecklingspartner - 15 000 kr

  • Ni syns i marknadsföring av projektet med er logotype i bästa exponeringen.
  • Vi kommer till er i era lokaler för att hålla i föreläsningar för våra tjejer och där ni då får möjligheten att själva marknadsföra ert engagemang tillsammans med tjejerna.
  • Ni blir personlig mentor till en eller några av tjejerna i projektet.

Stödpartner - 5 000 kr

  • Ert företagsnamn presenteras på denna sidan samt i marknadsföring av projektet.

Vad går pengarna till?

Utbildningsmaterial till tjejerna

Arvode till utbildare, föreläsare, mentorer mm

Resekostnader

Skövde HFs #viställeruppfond

 

Image
Image
Image