Image
Image
Image

En satsning på framtidens elitspelare

Som en del i vårt mål att ha 60% egenfostrade spelare i elitlaget har vi startat Skövde HF Akademi.
Skövde HF Akademi är en del av Skövde HF där flickor 16-19 år får utvecklas som handbollsspelare i en professionell miljö där vi jobbar på att de de bästa förutsättningarna i Sverige för handbollsutveckling
.
Vårt fokus ligger på individuell utveckling på fyra olika plan - mentalt, fysiskt, tekniskt och taktiskt.

Bakgrund till Skövde HF Akademi

Kontinuitet

I Skövde HF har vi många år lyckats väl med att utveckla spelare som senare fått kontrakt i elitlaget. Dock är det mycket svårt under ett ideellt ledarskap att uppfylla kontinuitet och likvärdig insats över längre tid. Med en professionell setup, ett mer genomarbetat arbetssätt och en gemensam spelidé från yngsta Akademigruppen upp till Elitlaget, kan vi lyfta nivån och bibehålla den.

Ledarstaben

Ledarstaben består av Julia Andersson som är heltidsanställd utvecklingsschef. Julia ansvarar för akademin som verksamhet och har det övergripande ansvaret för spelarutvecklingen hos tjejerna, hon är utövder det ansvarig tränare för den äldre akademigruppen. Hugo Gustafsson är anställd som utvecklingstränare i den yngre gruppen med flickor 16 år. Ytterligare en utvecklingstränare ska rekryteras till den äldre gruppen.

Utöver dessa är flera resurser kopplade till Akademin.

Förbättringar för våra spelare

Mer tid och resurser på individuell uppföljning och utveckling

En gemensam spelidé och kultur som följer som en röd tråd från Elitlaget ner till akademin

Gymkort

Kläder

Vi söker fler partners som vill stötta inom områden som mat, transport mm

Målsättning

Våra målsättningar är:

Kortsiktigt: Att skapa en god träningskultur och en miljö som lägger grunden för en långsiktig utveckling.

Långsiktigt: Att över tid ha 60% egna produkter i elitlaget samt få fler spelare att uppnå en högre handbollskvalitet när de väl får sitt kontrakt med Elitlaget.

Varför bli en partner?

Jämställdhet och mångfald

Genom att samverka med Skövde HF och Skövde HF Akademi kan ni visa ert engagemang för att främja jämställdhet, inkludering och mångfald i er verksamhet, vilket kan bidra till att locka till er fler kvinnliga sökande.

Jobbkandidater med rätt inställning

Inom Skövde HF akademi utvecklas blivande elitspelare men här skapas inte bara elitspelare i handboll utan även tjejer med egenskaper som behövs i arbetslivet, som har lärt sig att hårt och målinriktat arbete krävs för att nå resultat och att matcher vinns genom att följa en match plan i samarbetet med sina lagkamrater och ledare.

Vi vet att fler tjejer måste intresseras för icke typiska tjejjobb och genom ett samarbete med Skövde HF Akademi får ni möjlighet att hitta intressanta tjejer som ofta har bra skolresultat och därtill den målmedvetenhet och laganda som Akademin har gett dem.

Genom att stödja Skövde HF bidrar ni inte bara till mer jämställdhet utan stärker också er image hos intressanta jobbkandidater framöver.

Samhällsnytta och inspirerande förebilder

Skövde HF kan genom sin framgång och med sponsorers stöd inspirera unga tjejer att välja idrotten och kan vi dessutom lyckas integrera nyanlända unga tjejer genom att få in dem i idrottsgemenskapen så har vi tillsammans med våra sponsorer gjort en insats inte bara för handbollen.

Stärk ert varumärke

Genom att samverka med Skövde HF och Skövde HF Akademi kan ni bygga upp ett positivt varumärke som stödjer jämställdhet och mångfald, vilket skapar positiv uppmärksamhet kring er verksamhet och bidrar till att locka fler kvinnor till er.

Sponsorträffar

Som sponsor till Akademin kommer ni att bjudas in till träffar med akademi, elitspelare och ledare där ni kan presentera er verksamhet, skapa kontakter och intresse för framtida anställningar kanske guida spelarna vilken typ av utbildning att satsa på under eller efter elitkarriären. Kanske kan ni erbjuda sommarjobb eller praktikplatser.

Bli partner till Skövde HF Akademi

Vill ni och ert företag bli partner till Skövde HF Akademi så bidrar till till att våra spelare får de bästa förutsättningarna i Sverige.

Fyra Partnernivåer

Som parter kan du välja på tre partnernivåer.

 

Huvudpartner - 100 000 kr

 • Marknadsföring i sociala medier efter planerad marknadsföringsschema, 2-4 st per vecka
 • Exponering i bild på filmade inslag
 • Skylt (200 x 80cm) idrottshallen*
 • Tryck på Skövde HF Akademis tränings-t-shirt*
 • Specialsytt samarrangemang med akademin baserat på ert företagsbehov. (Omfattning ca 20 timmar)
 • Exponering på plakat i Idrottshallen över alla företag som stöttar akademin.
 • Exponering på hemsidans partnersida.
 • Exponering på sponsorhemsidans akademisida.

Utvecklingspartner - 50 000 kr.

 • Exponering i på foto på inlägg på sociala medier, 2-4 st per vecka
 • Tryck på Skövde HF Akademis tränings-t-shirt*
 • Skylt (80x80) cm Idrottshallen*
 • Specialsytt samarrangemang med akademin baserat på ert företagsbehov. (Omfattning ca 10 timmar)
 • Exponering på plakat i Idrottshallen över alla företag som stöttar akademin
 • Exponering på hemsidans partnersida.
 • Exponering på sponsorhemsidans akademisida.

Stödpartner 1 - 20 000 kr 

 • Exponering i text på inlägg på sociala medier, 1-2 st per vecka
 • Exponering på plakat i Idrottshallen över alla företag som stöttar akademin
 • Skylt (80X80 cm) i idrottshallen*
 • Specialsytt samarrangemang med akademin baserat på ert företagsbehov. (Omfattning ca 4 timmar)
 • Exponering på hemsidans partnersida.
 • Exponering på hemsidans akademisida.

Stödpartner 2 - 5 000 kr 

 • Exponering på plakat i Idrottshallen över alla företag som stöttar akademin
 • Exponering på hemsidans partnersida.
 • Exponering på hemsidans akademi-sida.

Vad går pengarna till?

Möjlighet för Skövde HF att ha så låga kostnader som möjligt för spelarna.

Möjlighet till fler resor med buss för spelare så även matchsituation kan bli mer professionell.

Möjlighet för oss att kunna erbjuda kost i samband med match och träning.

Möjlighet att köpa teknisk utrustning som kan bidra till ökad utveckling av spelarna.

*(tryckkostnad tillkommer)

 

HUVUDPARTNER

Image

UTVECKLINGSPARTNERS

Image

STÖDPARTNERS

Image